Okres jesienno-zimowy to  czas największej liczby zdarzeń związanych z zatruciami „tlenkiem węgla”- CZADEM . Dlatego też Fundacja Wspomagania Oświaty, Ochotnicza Straż Pożarna Połaniec i Enea Połaniec organizuje kolejny raz spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców naszego Miasta i Gminy. Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2019r. o godzinie 17:00 w siedzibie OSP Połaniec przy ul. Ruszczańskiej 20.

Ponad 100 dzieci uczestniczyło w Ogólnopolskim Turnieju „Pierwszy krok zapaśniczy”, który odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół w Połańcu.

Zapraszamy na Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży „Pierwszy krok zapaśniczy”, który odbędzie się 31 października o godzinie 16:00. Miejscem zmagań młodych zapaśników będzie hala Zespołu Szkół w Połańcu.

Młodzież z klasy rewalidacyjnej – wychowawca klasy Ela Gałek – z Zespołu Szkół w Połańcu otrzymała nowoczesną tablicę interaktywną z wyposażeniem ufundowaną przez Fundację Wspomagania Oświaty w Połańcu, która została przekazana w ubiegłym tygodniu przez Prezes Fundacji – Agnieszkę Wojdan oraz Doradcę Zarządu Enea Połaniec – Marcina Kaczmarczyka.