Budowa obiektów szkolnych

Zasadniczym powodem powołania Fundacji były ogromne potrzeby oświatowe Połańca i okolicznych gmin. Większość działających na tym terenie szkół pracowała w złych warunkach i wymagała szybkich zmian. Przez pierwszych siedem lat istnienia Fundacja głównie zajmowała się budową placówek oświatowych i obiektów sportowych. Przy udziale środków przekazanych przez Fundację powstały m.in:

 • Szkoła Podstawowa i sala gimnastyczna w Szwagrowie,
 • Szkoła Podstawowa w Wilkowej,
 • Szkoła Podstawowa w Budziskach,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie,
 • Szkoła Podstawowa w Sichowie,
 • Szkoła Podstawowa w Ruszczy,
 • Szkoła Podstawowa w Sulisławicach,
 • Szkoła Podstawowa w Pliskowoli,
 • sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Ossali,
 • sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Łubnicach,
 • hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Połańcu,
 • sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Łoniowie,
 • sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Sworoniu,
 • budynek dydaktyczno-żywieniowy i hala sportowa Zespołu Szkół w Połańcu,

 

Bardzo ważną inwestycją w latach 1993-96 była m.in. rozbudowa Zespołu Szkół w Połańcu. Dzięki rozbudowie powstało kilkanaście sal lekcyjnych, hala sportowa i pełne zaplecze ze stołówką, biblioteką i gabinetem lekarskim. Powstanie tego obiektu zwiększyło liczbę młodzieży uczącej się w Połańcu i znacznie poprawiło warunki w jakich odbywały się zajęcia.

W 1994 roku oddano do użytku nowoczesną halę sportową przy Szkole Podstawowej w Połańcu. Umożliwiło to odbywanie zajęć wychowania fizycznego w odpowiednich warunkach. Z sali tej korzystają również dzieci z sekcji piłki siatkowej i nożnej, tenisa stołowego. Jest ona miejscem, gdzie odbywa się wiele imprez i zawodów sportowych.

Środki przekazane przez Fundację na ww. cele w pierwszych 10 latach działalności zamknęły się kwotą 7.151.000zł

Artykuł napisany przez