Podziękowanie za 1% w 2010

Szanowni Państwo,

Rada i Zarząd Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za finansowe wsparcie jej działalności w 2010 roku.

Pragniemy Państwa poinformować, że z tytułu wpłat w 2010 roku na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 % podatku należnego od osób fizycznych na konto naszej Fundacji wpłynęła kwota 39.932,40 zł. Środki te zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji, zgodnie z wolą darczyńców.

Rada i Zarząd Fundacji pragną Państwu raz jeszcze podziękować i wyrazić najwyższe uznanie za okazaną hojność.

Artykuł napisany przez