Podziękowanie za 1% w 2013

Szanowni Państwo,

Rada i Zarząd Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za finansowe wsparcie jej działalności w 2013 roku.

Pragniemy Państwa poinformować, że z tytułu wpłat w 2013 roku na rzecz organizacji pożytku publicznego z  1 % podatku należnego od osób fizycznych, na konto naszej Fundacji wpłynęła kwota 27.516,80 zł. Środki te zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji oraz imiennie wskazane, zgodnie z wolą darczyńców.

Rada i Zarząd Fundacji pragną Państwu raz jeszcze podziękować i wyrazić najwyższe uznanie za okazaną hojność.

Dziękujemy wszystkim za pamięć, wsparcie oraz okazywaną życzliwość.

Artykuł napisany przez

Jedna odpowiedź

Strona 1 z 1
  1. Indian http://metropoliscomix.com/ tablets for women .

Prosimy o komentarz z Twoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Napisz odpowiedź