Rozlicz PIT przez internet za darmo.

Szanowni Państwo,

Jak co roku niedługo rozpocznie się okres rozliczenia podatku dochodowego.

Zarząd Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu zwraca się do Państwa z gorącym apelem o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji. Ten 1% nic Państwa nie kosztuje, a może wesprzeć jej działalność statutową, której celem jest niesienie wszechstronnej pomocy placówkom oświatowym, upowszechnianie sportu, ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

W 2014 roku Fundacja pozyskane środki rozdysponowała na cele statutowe, według zestawienia poniżej:

- Darowizny przekazane na działalność statutową w ramach subkonta 1%

- Darowizny przekazane OSOBOM  FIZYCZNYM w ramach subkonta 1%

- Darowizny przekazane w ramach PROGRAM OCHRONY  ZDROWIA 

- Badania przesiewowe w ramach PROGRAM OCHRONY  ZDROWIA

Od Państwa decyzji będzie zależało, jak dużego wsparcia będziemy mogli udzielić potrzebującym w 2015 roku .

Od dnia 14.01.2005 Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Aby przekazać 1% podatku Fundacji Wspomagania Oświaty – organizacji OPP, wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym wpisując: kwotę, nazwę: Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu i nr KRS naszej Fundacji: 0000124610, a Urząd Skarbowy przekaże je na właściwe konto.

Rozliczyć PIT można również rejestrując się w darmowym serwisie PIT FORMAT 2014 udostępnionym na naszej stronie internetowej www.fwo.polaniec.pl  klikając na poniższy link:

Będziemy wdzięczni za przekazaną pomoc.

Zarząd Fundacji.

 

 

Artykuł napisany przez Fundacja

Prosimy o komentarz z Twoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Dodaj komentarz