Remonty i zakupy wyposażenia

Wiele obiektów oświatowych ze względu na długotrwałą eksploatację wymagało remontów, niektóre z nich kapitalnych. Ze względu na ograniczoność środków finansowych, szkoły same nie były w stanie uporać się z tym problemem. Ze środków przekazanych przez Fundację współfinansowano remonty i zakup pomocy dydaktycznych dla wielu placówek, m.in.:

 • Liceum Ogólnokształcące w Staszowie,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie,
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Staszowie,
 • Szkoła Podstawowa w Połańcu i Strzegomiu,
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu,
 • Zespół Szkół w Połańcu,
 • Szkoła Podstawowa w Łoniowie, Świniarach, Koniemłotach,
 • Ośrodek Kształcenia w Staszowie,
 • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu,
 • Szkoła Podstawowa nr 1,2,3 w Staszowie,
 • Gimnazjum w Połańcu i Staszowie.

 

Część środków przekazano na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, głównie komputerowych i językowych. Uzupełniono księgozbiory bibliotek szkolnych oraz sprzęt sportowy w salach gimnastycznych.

Na remonty i zakup wyposażenia do szkół Fundacja przekazała ok. 3 mln zł.