Dożywianie dzieci

Ze względu na duże bezrobocie na naszym terenie, sytuacja materialna niektórych rodzin jest bardzo trudna. Dlatego też, od początku swej działalności Fundacja co roku dofinansowuje dzieciom posiłki w stołówkach szkolnych. Często taki posiłek jest jedynym ciepłym pożywieniem dla tych dzieci. Niestety potrzeby w tym zakresie z roku na rok są coraz większe. Pomocą są objęte dzieci z rodzin o niskich dochodach, a także niepełnych i dysfunkcyjnych oraz dzieci niepełnosprawne. Pamiętamy też o dzieciach z przedszkoli i domów dziecka. Dofinansowano również posiłki dzieciom z terenów dotkniętych powodziami.

Na te cele przekazano ok. 70.000 zł. Pochodziły one ze środków Fundacji, a także z różnych instytucji, które pospieszyły z pomocą finansową na apel Fundacji.