Stypendia i zapomogi

W trakcie swej działalności Fundacja przekazała przeszło 200.000 zł na nagrody, zapomogi i stypendia. Otrzymali je najzdolniejsi uczniowie i studenci za dobre wyniki w nauce, laureaci wojewódzkich olimpiad przedmiotowych, konkursów i zawodów sportowych. Pomoc w formie zapomóg przyznawana była najbiedniejszym uczniom i studentom, również z domów dziecka. Aktualnie Rada Fundacji corocznie w czerwcu przeznacza środki na zakup nagród książkowych.

Innym rodzajem pomocy jest dofinansowanie pobytu uczniów młodszych klas na „zielonych szkołach”. Każdego roku kilkoro dzieci z ubogich rodzin korzysta z takiej pomocy. Systematycznie otrzymują wsparcie dzieci przewlekle chore. Fundacja w części finansuje turnusy rehabilitacyjne, zakup leków i drobnego sprzętu medycznego dla najbardziej potrzebujących.