Ochrona zdrowia

Przedsięwzięcia w zakresie opieki zdrowotnej są jednym z ważniejszych celów działalności Fundacji. Faktem jest, że placówki służby zdrowia znajdują się niejednokrotnie w trudnej sytuacji.

Za kwotę 900.000zł Fundacja dokonała zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla:

  • Przychodni Zdrowia w Połańcu,
  • Szpitala w Staszowie, w Sandomierzu, Końskich,
  • Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
  • Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Medycyny Sportowej w Zamościu,
  • Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy,
  • Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chirurgii w Zamościu,
  • Kliniki Urologicznej Akademii Medycznej w Łodzi,
  • Kliniki Neurochirurgii w Krakowie i w Łodzi,
  • Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Kielce – Czerwona Góra

 

Trzykrotnie dokonano wpłat na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.