O fundacji

Widząc duże potrzeby oświatowe Połańca i okolic Elektrownia im. T. Kościuszki, na podstawie uchwały Rady Pracowniczej powołała Fundację Wspomagania Oświaty. Zamierzeniem Fundatora była możliwość realizacji celów społecznie użytecznych dla regionu i jego mieszkańców.

Pierwszym i niezbędnym elementem utworzenia Fundacji był akt fundacyjny, a więc oświadczenie woli Fundatora o powołaniu Fundacji. Akt ten został sporządzony 24 kwietnia 1991 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Sandomierzu.

W imieniu Elektrowni dokument podpisali ówczesny Dyrektor Franciszek Wołodźko i Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomicznych Jacek Halota. Jednocześnie Fundator przekazał 30 tys. zł – jako fundusz założycielski.

Od dnia 30.10.1991 roku FWO w Połańcu rozpoczęła swoją działalność statutową i gospodarczą.

Od 04.09.2002 roku Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124610.

Od 14.01.2005 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Fundacja nie posiada żadnych oddziałów na terenie innych gmin jak również udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

NIP: 866-000-22-97
REGON: 830010480
KRS: 0000124610

Konta bankowe:

Bank Spółdzielczy w Połańcu:
92 9425 0008 0000 2264 2004 0002

GNB
08 1560 0013 2000 1701 4703 0700