Dziłalność sportowo-rekreacyjno-oświatowa

Oprócz dużych inwestycji, w działalności Fundacji ważne miejsce zajmuje szeroko rozumiana działalność oświatowa w zakresie kultury, sportu i rekreacji.

Wspierano między innymi:

 • Kluby sportowe w Połańcu: MKS „Czarni”, UKS „Żaczek”, LKS „Delfin”,
 • LZS w Staszowie,
 • Świętokrzyski Związek Lekkiej Atletyki w Kielcach,
 • Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu,
 • klub Strzelecki przy Zespole Szkół w Połańcu,
 • liczne turnieje sportowe oraz imprezy okolicznościowe.

 

Wśród organizacji propagujących oświatę zdrowotną na naszym terenie, wspieraną poprzez zakupy sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie imprez charytatywnych dla dzieci niepełnosprawnych są między innymi:

 • Sanepid w Staszowie,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połańcu,
 • Polskie Towarzystwo do Walki z Kalectwem,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu.

 

Fundacja przeznaczała środki na wspieranie szeroko rozumianych instytucji kultralnych. Dokonywano zakupów strojów dla zespołów tanecznych, uzupełniono płytoteki i księgozbiory. Dofinansowano zajęcia pozaszkolne i naukę języków obcych dla dzieci, konkursy poetyckie. Wspierano wydawanie tomików wierszy oraz książek miejscowych twórców.

Środki otrzymali między innymi:

 • Społeczne Ognisko Muzyczne w Staszowie,
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach,
 • Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu,
 • Towarzystwo Kościuszkowski w Połańcu,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Polski na Wschodzie,
 • Gimnazjum w Połańcu,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Staszowie.