Zasadniczym powodem powołania Fundacji były ogromne potrzeby oświatowe Połańca i okolicznych gmin. Większość działających na tym terenie szkół pracowała w złych warunkach i wymagała szybkich zmian. Przez pierwszych siedem lat istnienia Fundacja głównie zajmowała się budową placówek oświatowych i obiektów sportowych. Przy udziale środków przekazanych przez Fundację powstały m.in: Szkoła Podstawowa i sala gimnastyczna w Szwagrowie, Szkoła Podstawowa w Wilkowej,… Więcej →

Szanowni Państwo, Rada i Zarząd Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za finansowe wsparcie jej działalności w 2010 roku. Pragniemy Państwa poinformować, że z tytułu wpłat w 2010 roku na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 % podatku należnego od osób fizycznych na konto naszej Fundacji wpłynęła kwota 39.932,40 zł. Środki te zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji,… Więcej →