Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu wraz z Enea Połaniec, zorganizowała kolejne działanie w ramach bezpiecznego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas trwających ferii zimowych.

Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu i Enea Połaniec, zorganizowała bezpieczne spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży  poprzez realizację projektu „Ferie z energią” w ramach programu zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, dofinansowanych przez Ministerstwa Spotu i Turystyki  w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na 2019 rok.

Okres jesienno-zimowy to  czas największej liczby zdarzeń związanych z zatruciami „tlenkiem węgla”- CZADEM . Dlatego też Fundacja Wspomagania Oświaty, Ochotnicza Straż Pożarna Połaniec i Enea Połaniec organizuje kolejny raz spotkanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców naszego Miasta i Gminy. Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2019r. o godzinie 17:00 w siedzibie OSP Połaniec przy ul. Ruszczańskiej 20.

Ponad 100 dzieci uczestniczyło w Ogólnopolskim Turnieju „Pierwszy krok zapaśniczy”, który odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół w Połańcu.